Pemberitahuan Kedua PIN ke-17 PAPDI 2019
Pemberitahuan Kedua PIN XVII PAPDI.pdf - 2.21 MB
Jumat, 26 April 2019
#PRAY for Sentani Jayapura
Sentani Jayapura.pdf - 628.33 KB
Jumat, 26 April 2019
world liver day
liver.pdf - 537.25 KB
Jumat, 26 April 2019
World Malaria Day
Malaria.pdf - 479.11 KB
Jumat, 26 April 2019